Facebooková soutěž Blanenské desítky

Facebooková soutěž byla 27. 7. UKONČENA!

VÝHERCI SOUTĚŽE:
1. Zdeněk Hrabovský – (OBUV DIADORA)
2. Jana Pavloušková – (3.000,- NA KOLOBĚŽKU KOSTKA)
3. Tomáš Slavíček – (GRAND PRIX ČR)
4. Martina Vackova – (ROYAL BAY)
5. Petra Korvasová – (ROYAL BAY)
6. Mike Kouřil – (AQUALAND MORAVIA)
7. Ivona Kejíková – (AQUALAND MORAVIA)
8. Pavel Brlica – (INKOSPOR)
9. Markéta Hejkrlíková – (INKOSPOR)
10. Klára Kuncová – (SOUDEK PIVA ČERNÁ HORA)
11. Pavel Kuráň – (STARTOVNÉ)
12. Jana Chudová – (STARTOVNÉ)
13. Antonín TonyLee Hráček – (STARTOVNÉ)
14. Zdenda Tomas – (STARTOVNÉ)
15. Lukáš Hovorka – (STARTOVNÉ)

Výherci přihlaste se o své výhry na blanenskadesitka@email.cz (předmět: SOUTĚŽ)

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže:
team agency s.r.o.

2. Termín soutěže:
Soutěž probíhá od 14. 7. 2014 do 27. 7. 2014, 21.00 hod.

3. Výhry v soutěži:

1. Sportovní obuv DIADORA dle vlastního výběru
2. Poukaz v hodnotě 3.000,- na nákup koloběžky KOSTKA
3. Víkendová vstupenka pro jednu osobu na GRAND PRIX ČR 2014
4. Kompresní podkolenky ROYAL BAY dle vlastního výběru
5. Kompresní podkolenky ROYAL BAY dle vlastního výběru
6. Celodenní vstupenka pro dvě osoby do AQUALANDU MORAVIA
7. Celodenní vstupenka pro dvě osoby do AQUALANDU MORAVIA
8. Výběr sportovní výživy INKOSPOR v hodnotě 500,-
9. Výběr sportovní výživy INKOSPOR v hodnotě 500,-
10. Soudek piva o objemu 5l z pivovaru ČERNÁ HORA
11. – 15. Registrace zdarma pro jednu osobu na BLANENSKOU DESÍTKU

4. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která splní zároveň následující podmínku:
1) Pouze na facebookovém profilu sportovního festivalu, tzn. www.facebook.com/blanenskadesitka dát „LIKE“ u obrázku soutěže s názvem SOUTĚŽ O CENY V HODNOTĚ 15.000 Kč + vložíte pod tento obrázek svůj komentář.

5. Průběh, princip a vyhodnocení soutěže:
Každý, kdo na facebookovém profilu www.facebook.com/blanenskadesitka dá „LIKE“ u obrázku s názvem SOUTĚŽ O CENY V HODNOTĚ 15.000 Kč + vloží pod tento obrázek komentář, je automaticky zařazen do soutěže!

Určení výherců:
Dne 28. 7. 2014 ve 21:00 hod. vybereme 15 jmen/profilů, které následně zveřejníme dle pořadí 1. – 15. výherce na facebookovém profilu www.facebook.com/blanenskadesitka a www.blanenskadesitka.cz Každý účastník (unikátní e-mail/jméno a příjmení = profil) se může stát výhercem pouze jedenkrát, může tedy vyhrát jen jednu cenu!

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který nesplní podmínky soutěže.

Termín a způsob vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude vyhodnocena 28. 7. 2014 ve 21:00 hod. a následně zveřejněni výherci na facebookovém profilu www.facebook.com/blanenskadesitka a www.blanenskadesitka.cz 

6. Předání výhry:
Zveřejnění výherci nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Ceny budou výhercům odeslány „kódy“, které je možné uplatnit u dodavatelů cen do soutěže nebo budou zaslány na poštovní adresu.

7. Všeobecné podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od skončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

V Blansku dne 13. 7. 2014