Facebooková soutěž s Černou Horou

Ve spolupráci s hlavním partnerem BLANENSKÉ DESÍTKY a to pivovarem Černá Hora jsem pro facebookové fanoušky připravily soutěž o pivní soudky a vstupenky na PIVNÍ POUŤ.PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže:
team agency s.r.o.

2. Termín soutěže:
Soutěž probíhá od 31. 8. 2014 do 6. 9. 2014, 22.00 hod.

3. Výhry v soutěži:
1. – 3. Soudek piva o objemu 5l z pivovaru Černá Hora
4. – 9. Vstupenka na Pivní pouť do Černé Hory (vystoupí Tomáš Klus, Monkey Business,…)

4. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní zároveň následující podmínku:
1) Pouze na facebookovém profilu sportovního festivalu, tzn. www.facebook.com/blanenskadesitka dát „SDÍLET“ u obrázku soutěže s názvem SOUTĚŽ BLANENSKÉ DESÍTKY + vložíte pod tento obrázek svůj komentář.

5. Průběh, princip a vyhodnocení soutěže:
Každý, kdo na facebookovém profilu www.facebook.com/blanenskadesitka dá „SDÍLET“ u obrázku s názvem SOUTĚŽ BLANENSKÉ DESÍTKY + vloží pod tento obrázek komentář, je automaticky zařazen do soutěže!

Určení výherců:
Dne 7. 9. 2014 ve 20:00 hod. vybereme 9 jmen/profilů, které následně zveřejníme dle pořadí 1. – 9. výherce na facebookovém profilu www.facebook.com/blanenskadesitka a www.blanenskadesitka.cz Každý účastník (unikátní e-mail/jméno a příjmení = profil) se může stát výhercem pouze jedenkrát, může tedy vyhrát jen jednu cenu!

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který nesplní podmínky soutěže.

Termín a způsob vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude vyhodnocena 7. 9. 2014 ve 20:00 hod. a následně zveřejněni výherci na facebookovém profilu www.facebook.com/blanenskadesitka a www.blanenskadesitka.cz 

6. Předání výhry:
Zveřejnění výherci nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Ceny budou výhercům předány dne 14. 9. 2014 pře vyhlášením ÚČASTNICKÉ TOMBOLY.

7. Všeobecné podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od skončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

V Blansku dne 31. 8. 2014

soutez_facebook_PIVOVARCH