Hledáme dobrovolníky

Nemůžete závodit, ale rádi by jste se i přesto aktivně zapojili do Blanenské desítky 2016?

Staňte se dobrovolníkem a připojte se k organizačnímu týmu! Nahlédnete tak do zákulisí závodu, načerpáte nové zkušenosti, poznáte nové přátele a přispějete k hladkému průběhu akce. Občerstvení a pitný režim po celý den zajištěn, tričko a drobné dárky od partnerů akce také. Stačí vyplnit přihlášku ZDE a těšíme se na spolupráci v sobotu 10. září 2016

 

O zdravotní bezpečnost všech účastníků se budou starat studenti Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko, kterým moc děkujeme!Logo školy

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko příspěvková organizace je veřejná střední škola zřízená Jihomoravským krajem. Budova školy patří mezi nejmodernější v Jihomoravském kraji, kde se v moderně zařízených třídách, počítačových, multimediálních a odborných učebnách může vzdělávat až 300 žáků. Nabízí čtyřleté denní vzdělávání ukončené maturitní zkouškou ve školních vzdělávacích programech Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Zdravotnický asistent. Součástí výuky žáků vyšší ročníků jsou odborné praxe v určených institucích nebo zdravotnických zařízeních našeho regionu. Mimo výuky dle platných školních vzdělávacích programů se žáci mohou účastnit se různých jazykových olympiád, odborných soutěží, projektových dnů, exkurzí, turistického a lyžařského kurzu, majálesu, soutěže první pomoci. Žáci oboru zdravotnický asistent jsou aktivně zapojeni do organizace akcí pořádaných IZS JMK, ČČK, Nemocnice Blansko, SONS, projektů Zdravá škola ZŠ.