Termín:
sobota 10. září 2022

Místo:
Blansko, ul. Poříčí (sportovní ostrov)
GPS: 49°21’52.688″N, 16°38’25.726″E

Tratě s certifikací komisaře IAAF/AIMS:
10 km – muži, ženy – závod zrušen z důvodu stavby na trati
1500 m – žactvo – závod zrušen z důvodu stavby na trati
400 m – přípravka
200 m – přípravka mladší

Mapy:
odkaz na mapy tratí zde

In-line starty:
11.20        start – in-line na 200 m
11.30        start – in-line na 400 m
13.00        vyhlášení in-line
celý časový program ZDE

Prezence (zimní stadion):
od 10:30 hod. (nutné si vyzvednou startovní číslo nejpozději 45 min. před startem)

Startovné žáci, přípravka:
do 30. 6. 2022            50,- / 2 EUR
do 7. 9. 2022              75,- / 3 EUR
na místě                     90,- /

Startovné 200 m, 400 m zahrnuje:
originální perníkovou medaili
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj, ovoce)
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 31. 8. 2022)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy

Kategorie IN-LINE:

10 km – dvě kola – závod zrušen z důvodu stavby na trati
muži (ročníky narození 2006 a dříve)
ženy (ročníky narození 2006 a dříve)

1 500 m  – obrátkový závod – závod zrušen z důvodu stavby na trati
žáci (ročníky narození 2010 – 2007)
žákyně (ročníky narození 2010 – 2007)

400 m – obrátkový závod
hoši (ročníky narození 2012 – 2011)
dívky (ročníky narození 2012 – 2011)

200 m – obrátkový závod
mladší hoši (ročníky narození 2013 a mladší)
mladší dívky (ročníky narození 2013 a mladší)

Povinná výbava:
Při závodě je povinné použít helmu a chrániče.

Registrace:
Pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře zde na stránkách. V případě neuhrazeného startovného do pěti dnů bude registrace zrušena.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích.

Občerstvení:
Pro účastníky všech závodu na 10 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5 km (voda, iontový nápoj). Každý závodník obdrží občerstvení v cílovém prostoru.

Časový limit:
Pro dokončení závodu IN-LINE na 10 km je stanoven časový limit 60 min.
U dětských startů nejsou časové limity.

Pravidla:

 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do pěti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 7. 9. 2022 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 31. 8. 2022 do 23:59 hod. přes email blanenskadesitka@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na levém boku nebo na levém stehně,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • v případě ztráty čipu uhradí závodník vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.blanenskadesitka.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Program:
Časový harmonogram ZDE.

Technické zázemí:
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), toalety, sprchy, úschovna tašek, prezence závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Parkování:
Doporučujeme využít vlakového spojení (zastávka: Blansko město, Blansko hl.n.). Parkování na sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186