Termín:
sobota 10. září 2022

Místo:
Blansko, ul. Poříčí (sportovní ostrov)
GPS: 49°21’52.688″N, 16°38’25.726″E

Tratě s certifikací komisaře IAAF/AIMS:
10 km – muži, ženy
1500 m – žactvo
400 m – přípravka
200 m – přípravka mladší

Mapy:
odkaz na mapy tratí zde

Časový program:
11.40        start – koloběžky a odrážedla na 200 m dívky
11.50        start – koloběžky a odrážedla na 200 m hoši
12.00        start – koloběžky na 400 m
12.05        start – koloběžky na 1 500 m
12.20        start – koloběžky na 10 km
13.00        vyhlášení koloběžky
celý časový program ZDE

Prezence (zimní stadion):
od 10:30 hod. (nutné si vyzvednou startovní číslo nejpozději 45 min. před startem)

Startovné dospělí (10 km):
do 7. 9. 2022               250,- / 11 EUR
na místě                        350,- /

Startovné žáci, přípravka:
do 30. 6. 2022            50,- / 2 EUR
do 7. 9. 2022              75,- / 3 EUR
na místě                      90,- /

Startovné 10 km zahrnuje:
občerstvení na 5.km (voda, iontový nápoj)
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj, ovoce, pečivo)
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 31. 8. 2022)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy
bezplatné parkování

Startovné 200 m, 400 m, 1500 m zahrnuje:
originální perníkovou medaili
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj, ovoce)
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 31. 8. 2022)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy

Kategorie KOLOBĚŽKY:
10 km – dvě kola
muži A (ročníky narození 2006 – 1983)
muži B (ročníky narození 1982 a dříve)
ženy A (ročníky narození 2006 – 1983)
ženy B (ročníky narození 1982 a dříve)

1 500 m  – obrátkový závod
žáci (ročníky narození 2010 – 2007)
žákyně (ročníky narození 2010 – 2007)

400 m – obrátkový závod
hoši (ročníky narození 2012 – 2011)
dívky (ročníky narození 2012 – 2011)

200 m – obrátkový závod
mladší hoši (ročníky narození 2016 – 2013)
mladší dívky (ročníky narození 2016 – 2013)
nejmladší hoši (ročníky narození 2017 a mladší)
nejmladší dívky (ročníky narození 2017 a mladší)

Povinná výbava:
Při závodě je povinné použít helmu!

Doporučená výbava:
Při závodě je doporučené použít chrániče.

Registrace:
Pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře zde na stránkách. V případě neuhrazeného startovného do pěti dnů bude registrace zrušena.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích.

Občerstvení:
Pro účastníky všech závodu na 10 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km (voda, iontový nápoj). Každý závodník obdrží občerstvení v cílovém prostoru.

Časový limit:
Pro dokončení závodu KOLOBĚŽKY na 10 km je stanoven časový limit 60 min.
U dětských startů nejsou časové limity.

Pravidla:

 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do pěti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 7. 9. 2022 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 31. 8. 2022 do 23:59 hod. přes email blanenskadesitka@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným zepředu na řidítkách,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si účastníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • v případě ztráty čipu uhradí závodník vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.blanenskadesitka.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Program:
Časový harmonogram ZDE.

Technické zázemí:
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), toalety, sprchy, úschovna tašek, prezence závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Parkování:
Parkování na sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186