Trojkombinace neboli trojboj Blanenské desítky jsou závody na 3 x 10 km (inline 10 km + koloběžky 10 km + běh 10 km)


Termín:
sobota 12. září 2020

Místo:
Blansko, ul. Poříčí (sportovní ostrov)
GPS: 49°21’52.688″N, 16°38’25.726″E


 

 

Tratě s certifikací Českého atletického svazu a komisaře IAAF/AIMS

Mapy:
odkaz na mapy tratí zde

Časový program:
10.35        start – in-line na 10 km
12.20        start – koloběžky na 10 km
15.00        start – běh na 10 km
16.15        vyhlášení výsledků běh a trojkombinace
celý časový program ZDE

Závodníci přihlášeni do trojkombinace startují v jednotlivých disciplínách (inline, koloběžky, běh) společně se závodníky, kteří startují pouze v jedné či dvou disciplínách.


Prezence (zimní stadion):

od 9:00 hod. (nutné si vyzvednou startovní číslo nejpozději 60 min. před startem)

Startovné trojkombinace = 1 závodník (inline 10 km + koloběžky 10 km + běh 10 km)
2 + 1 zdarma (tři závody za cenu dvou startovných)
Startovní číslo je nepřenosné!
do 31. 12. 2019    600,- / 26 EUR
do 30. 6. 2020      700,- / 30 EUR
do 8. 9. 2020      800,- / 34 EUR
na místě               1000,- / 40 EUR

Startovné zahrnuje:
občerstvení na 5.km (voda, iontový nápoj)
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj, ovoce, pečivo)
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 31. 8. 2020)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy
bezplatné parkování

Kategorie:
muži  (ročníky narození 2004 a dříve)
ženy  (ročníky narození 2004 a dříve)

Registrace:
Pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře. V případě neuhrazeného startovného do pěti dnů bude registrace zrušena.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři muže i první tři ženy v absolutním pořadí trojkombinace.
Závodníci jsou také samozřejmě zařazeni do výsledků jednotlivých disciplín a i v nich mohou být vyhlašováni a odměněmi cenami dle kategorií jednotlivých disciplín.

Občerstvení:
Pro účastníky všech závodu na 10 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km (voda, iontový nápoj). Každý závodník obdrží občerstvení v cílovém prostoru.

Pravidla:

 • o pořadí v trojkombinaci rozhoduje součet dosažených časů v jednotlivých disciplínách,
 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do pěti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 8. 9. 2020 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 31. 8. 2020 do 23:59 hod. přes email blanenskadesitka@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si běžci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • v případě ztráty čipu běžcem uhradí běžec vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.blanenskadesitka.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Program:
Časový harmonogram ZDE.

Technické zázemí:
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), toalety, sprchy, úschovna tašek, prezence závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Dopravní spojení a parkování:
Doporučujeme využít vlakového spojení (zastávka: Blansko město, Blansko hl.n.). Parkování na sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186