Soutěžíme s Blanenskou desítkou

Pořadatelé závodu Blanenská desítka 2016 si pro vás letos připravil řadu hodnotných cen, které můžete získat ještě před závodem. V průběhu léta, budeme zveřejňovat jednotlivé soutěže na facebookových stránkách Blanenské desítky, www.facebook.cz/blanenskadesitka, kde můžete vyhrát atraktivní ceny.

1. Organizátor soutěží:
team agency s.r.o.

2. Termín soutěží:
Soutěže budou probíhat od 15. 6. 2016 21:00 hod do 9. 9. 2016 23:59 hod. Soutěže budou uveřejňovány na facebookových stránkách Blanenské desítky.

3. Výhry:
V jednotlivých soutěžích bude možné vyhrát hodnotné ceny od partnerů závodu. Aktuální výhra v dané soutěži bude vždy zveřejněna na facebooku Blanenské desítky.

4. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15ti let, která zároveň splní následující podmínky:

1)   Bude registrovaná na Blanenskou desítku 2016

2)   Bude mít zaplacené startovné na Blanenskou desítku 2016

3)   napíše odpověď na otázku u soutěžního příspěvku na http://www.facebook.com/blanenskadestika

5. Průběh, princip a vyhodnocení soutěže:
Každý, kdo splní tyto tři podmínky (viz bod 4), bude zařazen do soutěže. Princip soutěžení a následný způsob vyhodnocení bude vždy uveřejněn v příspěvku soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhodnocení soutěže.

6. Předání výhry:
Po skončení dané soutěže, budou vítězi zveřejněni v komentáři daného soutěžního příspěvku. Zveřejnění výherci nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Výhercům budou odeslány „kódy“, které je možné uplatnit u dodavatelů cen do soutěže nebo budou ceny předány na závodě Blanenská desítka 2016, v den konání akce, tj. 10. 9. 2016.

Každý účastník (unikátní e-mail/jméno a příjmení = profil) se může stát výhercem pouze jedenkrát, může tedy vyhrát jen jednu cenu!

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který nesplní podmínky soutěže.

7. Všeobecné podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od skončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Změna cen vyhrazena. Výhry nelze vymáhat soudní ani jinou cestou.

V Blansku dne 15. 6. 2016